One-stop-Shop, geen verpakkingsafval

Gemiddeld gebruiken Nederlanders 2550 plastic verpakkingen per jaar en het grootste deel wordt aangeschaft in supermarkten. Van al het nieuwe plastic dat er wordt gemaakt, momenteel zo’n 300 miljoen ton per jaar, is 40% bestemd om wegwerpverpakking te worden. Recyclen en dunnere verpakkingen gaan de plastic crisis niet oplossen. Drastisch minder gebruik van plastic is noodzakelijk. En het kan ook gewoon! BulkBar helpt winkels en hun klanten om hun plastic footprint te minimaliseren.

BulkBar biedt een totaalconcept voor integratie van verpakkingsvrij winkelen binnen bestaande Food winkels/ formules. Van ontwikkeling, tot organisatie en implementatie wordt u ontzorgd. BulkBar verzorgt het projectmanagement en werkt nauw samen met een projectteam uit uw bedrijf dat alle betrokken disciplines/ categegorien bevat.

Belangrijk voor een succesvolle implementatie is dat veel aandacht wordt besteed aan bewustwording, klantbeleving en het faciliteren van nieuw milieubewust consumptiegedrag. Daarom wordt met motiverende apps en video gewerkt om het concept en nieuw gedrag goed te laten wennen.

Als resultaat besparen ondernemer en klantenkring samen duurzaam vele tonnen (plastic)afval kunnen zij dit gezamenlijke succes vieren.

De Supermarkt is dé plek bij uitstek voor positieve verandering in consumentengedrag

Reguliere supermarkten vormen een uniek podium om consumentengedrag te kunnen veranderen. In de supermarkt komt alles samen; het productenaanbod, en alle soorten consumenten. Op beide vlakken zet BulkBar in om een duurzame gedragsverandering bij consumenten te kunnen realiseren met een kloppende businesscase voor de ondernemer.

Juist om te doen, economisch slim

Ander, milieubewuster consumentengedrag vraagt om een zorgvuldige communicatie met de klant en het aansluiten bij hun motivaties en ambities. Maar ook het overbrengen van de drijfveren en keuzes van de ondernemer zijn van groot belang voor een succesvolle introductie van verpakkingsvrije concepten. BulkBar zoekt klanten waarvoor het verkleinen van hun impact op het milieu door te besparen op plasticverpakkingen belangrijk is.

Echter, als verpakkingsvrij winkelen als concept goed wordt georganiseerd, is het ook in economisch opzicht logisch om te doen. Op bulk kunnen mooie marges worden gemaakt, terwijl je juist ook bespaart op verpakkingskosten. (Open de links maar eens hieronder bij Successen in het buitenland)

BulkBar dienstverlening

Door grondig vooronderzoek naar de successen en uitdagingen voor verpakkingsvrije winkels in binnen en buitenland kent BulkBar de sleutels tot succes en ook de hindernissen. Deze voorsprong biedt u de grootste kans op een succesvolle introductie van verpakkingsvrij winkelen binnen uw formule. Verpakkingsvrij integreren binnen een (super)markt/ winkel vergt aanpassingen en betrokkenheid van veel disciplines, en is altijd maatwerk.

 • Stap 1: Analyse van grondstoffenstromen en wastemanagement 
  Stap 2: Vindingrijke en strategisch slimme concepten maken van een ervaren ‘stap terug in gemak’ een gedragen en toekomstbestendig alternatief. Uitgangspunt is een businesscase om concurrerend onverpakt aanbod te testen ten opzichte van voorverpakt aanbod. Scherp oog voor het benutten van marktvoordelen en branding bij onverpakt winkelen aansluitend bij uw formule. Vanzelfsprekend wordt waar nodig aangesloten bij geldende EU (EG 1935/2004) regels rond verpakken en geldende hygiëne codes.
  Stap 3: Interventie om nieuw gedrag aan te wennen. Met effectieve media wordt wennen aan het nieuwe winkelen ondersteunt. Het is belangrijk om gedurende een wen periode met goede klantcommunicatie de klant te faciliteren en om nieuwe keuzes te bevestigen om een positieve klantervaring te waarborgen en de gedragsverandering duurzaam te doen zijn.
  Stap 4: Pilotfase: Uitstekend projectmanagement en monitoring op milieu impact, en omzet bij real-life testing. Inzet van actueel netwerk aan benodigde (systeem-) leveranciers om de Zero-Waste oplossing te realiseren.
  Stap 5: Implementatie als common business met behulp van alle geleerde lessen uit de pilotfase.

Op hoofdlijnen is dit het stappenplan. Voor gedetailleerder beeld van wat een project vraagt van uw bedrijf, neem contact op voor een afspraak.

Successen in het Buitenland

Verpakkingsvrije concepten zijn effectief om veel plastic/ verpakkingsmateriaal uit te sparen.

Winkels/ ketens die u voorgingen in het buitenland boeken owel qua omzet als qua reacties van klanten mooie resultaten:

Wat biedt verpakkingsvrij uw onderneming?

 • Significante bijdrage aan planet-proofgaan ondernemen 
 • Krachtige duurzaam imago
 • Effectieve oplossing om te voldoen aan regelgeving op verpakkingen:  (Plastic Pact & SUP direction van de EU).
 • Benut uw unieke positie om een groot publiek te laten kennismaken met verpakkingsvrij winkelen.
 • Verpakkingskosten (ook secundair) worden uitgespaard.
 • Eens geadopteerd, gaat het om repeat business: Loyalty. 

Bulkbar biedt de Full-service oplossing om met uw bedrijf veel plastic afval te vermijden en uw klantenkring kennis te laten maken met het winkelen van de toekomst. 

Contact

Interesse in BulkBar voor uw bedrijf? Bel of mail

Hilde van der Vegt

Hilde@SUPZero.nl

06-25299028

Profiel

Met bijna 20 jaar ervaring als Marketingmanager verplaats ik me makkelijk in verschillende belangen en doelgroepen. Ik ben ervaren in het leiden van grote projecten met verschillende stakeholders en heb vele innovatieve concepten en campagnes voor Goede Doelen gerealiseerd. Door mijn werk als marketeer voor charities combineer ik mijn commerciële instelling met veel kennis en ervaring met massacommunicatie en marketingconcepten die werken voor grote groepen. Ik ben inhoudelijk gedreven en overtuigend en in de samenwerking een plezierige persoonlijkheid met oog voor de mensen met wie ik samen werk aan een concreet resultaat.

Als mens ben ik in de afgelopen jaren overtuigd geraakt van single use plastic als ramp voor de mensheid en de planeet. In ontwikkelingslanden waar ik voor werk af en toe moest zijn zag ik met eigen ogen hoe slecht waste management het bijzonder zichtbaar maakt hoe plastic het leven en de gezondheid ontwricht. En ook zie je dan dat recycling alleen geen oplossing is. Drastisch minder gebruik van single use plastic gebruiken is noodzakelijk en ook gewoon mogelijk.

Dit motiveert mij sterk om oplossingen te zoeken om succesvol en collectief van single use plastic los te kunnen komen. Verpakkingsvrije concepten blijken de meest effectieve manier om veel plastic/ verpakkingsmateriaal uit te sparen. Ik heb in binnen en buitenland heb ik gesproken met zero waste ondernemers, en onderzocht wat factoren voor succes en falen zijn.

Deze voorsprong in kennis en ervaring is nuttig om op de meest kansrijke manier verpakkingsvrij winkelen te kunnen organiseren voor mijn klanten. Ik kom daarover graag met u in gesprek!

Meer over mij, referenties en mijn loopbaan is te vinden op mijn linkedin profiel.